Колективът на лишените от свобода като обект на педагогически въздействия. В: бюл. "Затворно дело" бр. 3 София: изд.ГДИН, 1985 с.31-45 ISSN C603-5094 /COBISS.BG-ID 1119740132/


Минев, Тодор (1985) Колективът на лишените от свобода като обект на педагогически въздействия. В: бюл. "Затворно дело" бр. 3 София: изд.ГДИН, 1985 с.31-45 ISSN C603-5094 /COBISS.BG-ID 1119740132/ София


 В статията са представени възгледите на автора за лишените от свобода като обект на педагогическа работа
  Статия
 лишени от свобода, колектив, педагогическа и социална работа, затвори
 Издадено
  23296
 Тодор Минев

1. Кутева-Цветкова, В., Социална педагогика /библиографски справочник/. Велико Търново: УИ "Св.св.Кирил и Методий", 2009, с.69 ISBN 978-954-524-716-3 COBISS.BG-ID 1231192548

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/