Кадрово състояние на системата на Главно управление на местата за лишаване от свобода /Анализ на резултатите от проведеното атестиране на униформения състав от местата за лишаване от свобода/. В: бюл. "Затворно дело" бр. 3 София: изд. ГДИН, 1993 с. 192 ISSN C603-5094 /COBISS.BG-ID 1119740132/


Минев, Тодор (1993) Кадрово състояние на системата на Главно управление на местата за лишаване от свобода /Анализ на резултатите от проведеното атестиране на униформения състав от местата за лишаване от свобода/. В: бюл. "Затворно дело" бр. 3 София: изд. ГДИН, 1993 с. 192 ISSN C603-5094 /COBISS.BG-ID 1119740132/ София


 В монографичното изследване са представени резултати от изследване на униформения състав в МЛС
  Монография
 униформен състав, кадрово състояние, места за лишаване от свобода /МЛС/
 Издадено
  23295
 Тодор Минев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/