Микроикономика.Велико Търново: Фабер, 2009, с. 339. ISBN 978-954-400-164-3


Златева, Добринка (2009) Микроикономика.Велико Търново: Фабер, 2009, с. 339. ISBN 978-954-400-164-3 Велико Търново: Фабер


 Разработват се теоретично проблемите на Микроикономиката
  Учебник / Учебно помагало
 микроикономика, пазарно равновесие, полезност, конкуренция, печалба, работна заплата
 Издадено
  23291
 Добринка Златева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/