Младежките организации при Българската работническа социалдемократическа партия /обединена/ по време на войните 1912 - 1918 г. - Военноисторически сборник, 1990, № 4, с. 73-87


Лечев, Велико (1990) Младежките организации при Българската работническа социалдемократическа партия /обединена/ по време на войните 1912 - 1918 г. - Военноисторически сборник, 1990, № 4, с. 73-87 ISSN 0204 - 4080. COBISS.BG-ID 1119626468


 Изследвано е развитието на младежките организации при БРСДП /о/ по време на войните за национално обединение 1912 - 1918 г.
  Статия
 партийно-политическа система в България, БРСДП/о/, войни за национално обединение 1912 - 1918 г.


Хуманитарни науки
Хуманитарни науки История и археология

Humanities
Humanities History and Archeology

 Издадено
  23290
 Велико Лечев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/