Обща икономическа теория, ч. III. София: Нова звезда, 2009, с. 476. ISBN 954-8981-44-0


Златева, Добринка (2009) Обща икономическа теория, ч. III. София: Нова звезда, 2009, с. 476. ISBN 954-8981-44-0 София: Нова звезда


 Разработват се теоретичните проблеми на Макроикономиката
  Учебник / Учебно помагало
 макроикономика, БВП, икономически кризи, инфлация, данъчна система
 Издадено
  23289
 Добринка Златева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/