Обща икономическа теория, ч. I и II. София: Нова звезда, 2009, с. 527. ISBN 954-8981-459


Златева, Добринка (2009) Обща икономическа теория, ч. I и II. София: Нова звезда, 2009, с. 527. ISBN 954-8981-459 София: Нова звезда


 Разработват се теоретичните проблеми на въведението в ОИТ и Микроикономиката
  Учебник / Учебно помагало
 микроикономика, ОИТ, пазар, конкуренция, доходи, полезност, разходи
 Издадено
  23287
 Добринка Златева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/