Студентската група на БРСДП /ш. с./ и Първата руска революция 1905 - 1907 г. - Векове, 1990, № 1, с. 26-33


Лечев, Велико (1990) Студентската група на БРСДП /ш. с./ и Първата руска революция 1905 - 1907 г. - Векове, 1990, № 1, с. 26-33 ISSN 0324-0967. COBISS.BG-ID 1121472996


 Изследвано е отношението на студентите-социалдемократи в България към Първата руска револиюция 1905 - 1907 г.
  Статия
 Първа руска революция 1905 - 1907 г., БРСДП /ш. с./, студенти-социалдемократи


Хуманитарни науки
Хуманитарни науки История и археология

Humanities
Humanities History and Archeology

 Издадено
  23285
 Велико Лечев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/