Младежкото социалреформистко движение в България 1903 - 1912 г. - Исторически преглед, 1988, № 4, с. 20-31


Лечев, Велико (1988) Младежкото социалреформистко движение в България 1903 - 1912 г. - Исторически преглед, 1988, № 4, с. 20-31 ISSN 0323-9748. COBISS.BG-ID 1119643364


 Изследвана е историята на младежките организации при БРСДП /о/ през периода 1903-1912 г.
  Статия
 партийно-политическа система в България, БРСДП/о/, младежки организации


Хуманитарни науки
Хуманитарни науки История и археология

Humanities
Humanities History and Archeology

 Издадено
  23284
 Велико Лечев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/