Enhanced utilization of the human potential.


Пенчева, Ивалинка (2009) Enhanced utilization of the human potential. VII International scientific conference "Management and engineering 09", Conference proceedings, Sozopol, 22-24 june 2009, Ed. M. Velev. Sofia: Technikal university, 2009, p. 254-260. Print ISSN 1310-3946, Online ISSN 1314-6327.


 
  Доклад
 


Социални, стопански и правни науки Администрация и управление

Social sciences, economic sciences and law Administration and Management

 Издадено
  23282
 Ивалинка Пенчева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/