A 3D Model as a Tool for Increasing the Effectiveness of e-Learning


Тодорова, Маргарита (2010) A 3D Model as a Tool for Increasing the Effectiveness of e-Learning Serdica, Journal of Computing, Volume 4, Number 3, 2010, pp 359-363 ISSN: 1312-6555


 A 3D Model as a tool for increasing effectiveness of e-Learning was developed
  Статия
 3D model, e-learnig


Природни науки, математика и информатика Информатика и компютърни науки

Natural sciences, mathematics and informatics Informatics and Computer Science

 Издадено
  23278
 Маргарита Тодорова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/