Австро-Унгария и дунавският въпрос (август - декември 1914 г.) = [Austria-Hungary and the Danube issue (August-December 1914)]. - Bulgarian Historical Review= Revue bulgare d'Histoire: research quarterly. Sofia : Bulg. Acad. of Sciences, 2006, N 1-2, S. 320-331


Лечев, Велико (2006) Австро-Унгария и дунавският въпрос (август - декември 1914 г.) = [Austria-Hungary and the Danube issue (August-December 1914)]. - Bulgarian Historical Review= Revue bulgare d'Histoire: research quarterly. Sofia : Bulg. Acad. of Sciences, 2006, N 1-2, S. 320-331 ISSN 0204-8906 (print). Web of Science: http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=UA&search_mode=GeneralSearch&qid=1&SID=D4WBGXTJsiEuqNrybzB&page=1&doc=2 COBISS.BG-ID 1119695844. COBISS.BG-ID (на статията) 1174314724


 Изследвана е политиката на Австро-Унгария по дунавския въпрос за периода август - декември 1914 г.
  Статия
 Първа световна война, Австро-Унгария, дунавски въпрос


Хуманитарни науки
Хуманитарни науки История и археология

Humanities
Humanities History and Archeology

 Издадено
  23277
 Велико Лечев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/