Да пребродиш нечистата кръв (Романът на Бора Станкович “Нечиста кръв”)


Бонджолов, Христо (2010) Да пребродиш нечистата кръв (Романът на Бора Станкович “Нечиста кръв”) Годишњак Учитељског факултета у Врању (главни и одговорни уредник Сунчица Денић) . 2010, књ. 1. Врање: Учитељски факултет у Врању, 2010, 279-286. ISSN 1820-3396


 Романът на Бора Станкович „Нечиста кръв” не е за един варварски обичай при южните славяни от края на ХІХ век, както го определя една част от критиците му, той е за силата на човека, който не прекрачва прага, за мъжкия мерак, дето умира последен, за края на едно време, в което “човекът е само прашинка във вихъра на историята”, по думите на Иво Андрич. Неписаните закони на патриархалната старина движат и определят живота на хората в тези “забравени от Бога места”. Това е бариерата, до която опират всеки път, когато са изправени пред избор. Мълвата е коректив, безмилостен и страшен, но и огромна опора и защита за малкия човек, а в техния свят никой не е над това “какво казват хората”. В тази застояла среда владее леден консерватизъм, а завоюваният от предците статус се отстоява на всяка цена.
  Статия
 Враня, Бора Станкович, сватба, обич, омраза
 Издадено
  23271
 Христо Бонджолов

1. Марина Йорданова. Нечистата кръв и нейните литературни превъплъщения. Наблюдения върху романите „Нечиста кръв“ на Борисав Станкович и „Тютюн“ на Димитър Димов. // Савремена наука о jезику и књижевности. Ниш, 2016, с. 185-193. ISBN 978-86-7379-432-7. COBISS.SR-ID 227308300.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/