Времето като дом и път в романа на Б. Л. Пастернак „Доктор Живаго“


Бонджолов, Христо (2001) Времето като дом и път в романа на Б. Л. Пастернак „Доктор Живаго“ Дом и път. Домът, пътуването и завръщането в литературата/ Ред. Н. Звезданов. В. Търново: Издателство "Естрея", 2001. С. 85–92. ISBN 954-777-001-2


 В статията се анализират особеностите на хронотопа в романа на Б. Л. Пастернак „Доктор Живаго“
  Статия
 Пастернак, хронотоп, път, дом, руска литература
 Издадено
  23267
 Христо Бонджолов

1. Проблеми часопросторової поетики: Рекомендаційний бібліографічний покажчик для наукової роботи студентів, магістрантів, аспірантів, викладачів гуманітарних факультетів. Вип. 1 / Упоряд. М. Кривенко; Наук. ред. Н. Копистянська. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2006. – 68 с.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/