Организационно поведение.


Пенчева, Ивалинка (2000) Организационно поведение. Велико Търново: "Абагар", 2000, Ч. 1: Групово трудово поведение, 92 с. ISBN 954-427-428-6, Ч. 2: Организационно равнище на анализ, 80 с. ISBN 954-427-429-4, COBISS.BG-ID 1036365028.


 
  Книга
 


Социални, стопански и правни науки Администрация и управление

Social sciences, economic sciences and law Administration and Management

 Издадено
  23265
 Ивалинка Пенчева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/