Организационно поведение.Групово трудово поведение.


Пенчева, Ивалинка (2000) Организационно поведение.Групово трудово поведение. Велико Търново: "Абагар", 2000, 92 с. ISBN 954-427-428-6, COBISS.BG-ID 1036365028.


 
  Учебник / Учебно помагало
 


Социални, стопански и правни науки
Социални, стопански и правни науки Администрация и управление

Social sciences, economic sciences and law
Social sciences, economic sciences and law Administration and Management

 Издадено
  23265
 Ивалинка Пенчева

1. Йорданова, Д. Възможности за ефективно управление на организационни кризи, В. Търново: ИВИС, 2019, 217 с. ISBN 978-619-205-114-3, COBISS.BG-ID 1290278116 (Цитат на с. 74).

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/