Управление на промяната и конфликтите.


Пенчева, Ивалинка (1999) Управление на промяната и конфликтите. Основи на управлението. Ред. К. Луканов, Велико Търново: ИПК "Св. Евтимий Патриарх Търновски", 1999, с. 413-443, ISBN 954-427-373-5, COBISS.BG-ID 1036694756


 
  Част от книга / Глава от книга
 


Социални, стопански и правни науки Администрация и управление

Social sciences, economic sciences and law Administration and Management

 Издадено
  23260
 Ивалинка Пенчева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/