Архетип и личност.


Добрев, Добрин (2002) Архетип и личност. – В: “Философки четения. Арбанаси 2002”, сборник, състав. доц д-р Иван Христов. София: ИК „ЛИК“, 2002, с.235-245. ISBN 954-607-572-8; COBISS.BG-ID 1040121316


 Статията разкрива различните нива на интерпретация на категорията "архетип" в творчеството на К.Г.Юнг. Анализът позволява проследяването на генеологията на понятието, както и смисловото му ситуиране в цялостната концепция на автора за човешката личност.
  Статия
 архетип, личност, К.Г.Юнг
 Издадено
  23257
 Добрин Добрев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/