Тетрадка по история и цивилизации за 7 клас. С., Рива, 2018, ISBN: 978-619-225-082-9.


Симеонова, Юлия (2018) Тетрадка по история и цивилизации за 7 клас. С., Рива, 2018, ISBN: 978-619-225-082-9. ИК "Рива", АД, София


 
  Учебник / Учебно помагало
 
 Издадено
  23253
 Юлия Симеонова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/