Документални свидетелства за военните действия на Добруджанския фронт 1916 - 1917 г. Ч. 1. Велико Търново : Фабер, 2018, 294 с.


Лечев, Велико (2018) Документални свидетелства за военните действия на Добруджанския фронт 1916 - 1917 г. Ч. 1. Велико Търново : Фабер, 2018, 294 с. ISBN 978-619-00-0725-8. COBISS.BG-ID 1285820644


 Публикувани са дневниците на 35-ти пехотен полк и 36-ти пехотен полк за военните действия на Добруджанския фронт 1916 - 1917 г.
  Книга
 Първа световна война, Добруджански фронт, 35-ти пехотен полк, 36-ти пехотен полк


Хуманитарни науки
Хуманитарни науки История и археология

Humanities
Humanities History and Archeology

 Издадено
  23251
 Велико Лечев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/