Прецизиране на употребата на понятието родителски комплекс в контекстът на аналитичната мисъл на К.Г.Юнг.


Добрев, Добрин (2009) Прецизиране на употребата на понятието родителски комплекс в контекстът на аналитичната мисъл на К.Г.Юнг. – В: Библиотека „Диоген”: “ Психология 2009”, сборник, състав. доц. Георги Маджаров. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2009, том 17, кн.1, с.160-186. ISBN 978-954-524-723-1/ ISSN 1314-2763; COBISS.BG-ID 1234248164


 Студията анализира понятието "родителски комплекс", както и динамиката в неговото съдържание в различните периоди от творчеството на К.Г.Юнг. Очертани са смисловите и логически граници на употребата на понятието по отношение на сродни и допълнителни понятия. Внимание е отделено на допълненията към съдържанието на понятието от страна на постюнгианските автори.
  Студия
 родителски комплекс, К. Г. Юнг
 Издадено
  23248
 Добрин Добрев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/