Рефлексивното преподаване в училище, сп. Педагогика, бр. 4, 2000, с.3-8 ISSN 0861-3982 COBISS.BG-ID - 1144147684


Савова, Жулиета (2000) Рефлексивното преподаване в училище, сп. Педагогика, бр. 4, 2000, с.3-8 ISSN 0861-3982 COBISS.BG-ID - 1144147684


 В статията се разглежда същността на рефлексивното преподаване и се обосновава значимостта му в контекста на съвременното обучение.
  Статия
 рефлексивно преподаване
 Издадено
  23246
 Жулиета Савова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/