Educational Attainment: 15.1 General Education and 15.3 Continuing Education: In: Recent Social Trends in Bulgaria 1960-1995, Eds. Genov, N. and Anna Krasteva, Canada, Toronto: McGill-Queen’s University Press, Montreal @ Kingston, London: Ithaka, 2001, pp. 426-430, p. 439 ISBN 3-89626-2016-5


Савова, Жулиета (2001) Educational Attainment: 15.1 General Education and 15.3 Continuing Education: In: Recent Social Trends in Bulgaria 1960-1995, Eds. Genov, N. and Anna Krasteva, Canada, Toronto: McGill-Queen’s University Press, Montreal @ Kingston, London: Ithaka, 2001, pp. 426-430, p. 439 ISBN 3-89626-2016-5


 Публикацията представя кратка статистическа информация и анализ на процесите и тенденциите в общото и продължаващото образование в България за период от 35 години (до 1995).
  Статия
 
 Издадено
  23240
 Жулиета Савова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/