Bulgaria – Country Report - In: The Structures and Standards of Initial Training for History Teachers in South East Europe, by Ecker and A., McLaughlin, M., Starsbourg, France: Council of Europe Publishing, 2004, pp. 77-90 ISBN: 978-92-871-5335-7


Савова, Жулиета (2004) Bulgaria – Country Report - In: The Structures and Standards of Initial Training for History Teachers in South East Europe, by Ecker and A., McLaughlin, M., Starsbourg, France: Council of Europe Publishing, 2004, pp. 77-90 ISBN: 978-92-871-5335-7


 Публикацията представя националната картина на професионалната общност на учителите в България към конкретния момент.
  Част от книга / Глава от книга
 учители, тенденции в учителската професия
 Издадено
  23239
 Жулиета Савова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/