Спиридонов, В. Разногласията между държавите от Четворния съюз в Добруджа по време на Първата световна война. - В: България - Германия. Първата световна война. Поуки за бъдещето. Варна: Издателство на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров", 2018, с. 54-64. ISBN 978-619-7428-27-8 COBISS-BG.ID 1560625876


Спиридонов, Валентин (2018) Спиридонов, В. Разногласията между държавите от Четворния съюз в Добруджа по време на Първата световна война. - В: България - Германия. Първата световна война. Поуки за бъдещето. Варна: Издателство на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров", 2018, с. 54-64. ISBN 978-619-7428-27-8 COBISS-BG.ID 1560625876 Варна


 Разглеждат се противоречията между държавите от Централните сили по Добруджанския въпрос в годините на Първата световна война. Акцентува се на техните политически, дипломатически и военно-тактически разминавания по отношение на статута и предназначението на Добруджа преди и след успешните военни действия срещу Кралство Румъния. Особено място е отделено на различията в манталитета между българи, турци и германци като причина за разногласията между съюзниците.
  Статия
 Първа световна война, Четворен съюз, България, Германия, Добруджански фронт
 Издадено
  23219
 Валентин Спиридонов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/