Спиридонов, В. Виенският конгрес и учредяването на Германския съюз. - В: България, българите и Европа - мит, история, съвремие. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2017, Т. 11, с. 123-136. ISSN 978-619-209-125-6 COBISS-BG.ID 1283396580


Спиридонов, Валентин (2017) Спиридонов, В. Виенският конгрес и учредяването на Германския съюз. - В: България, българите и Европа - мит, история, съвремие. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2017, Т. 11, с. 123-136. ISSN 978-619-209-125-6 COBISS-BG.ID 1283396580 В. Търново


 Виенският конгрес заема важно място в историята на дипломацията и на международните отношения. След абдикацията на Наполеон I от френския трон представители на всички су¬веренни европейски страни се събират във Виена, за да регулират наложените от идеите на Френската революция и от победите на френския император промени в Европа. Един от най-важните и дискусионни проблеми е свързан с учредяването на Германски съюз на мястото на разформированата от френския император Свещена Римска империя на германската нация. По този въпрос на конгреса във Виена се сблъскват интересите на двете големи германски държави, на съседните им велики сили и на останалите немски държави – т. нар. „Трета Германия”. Компромисът помежду им „ражда” нетрайна държавно-политическа конструкция и превръща „Германския въпрос” в международен.
  Статия
 Виенски конгрес, Германски съюз, Прусия, Австрия, Александър I, Метерних
 Издадено
  23218
 Валентин Спиридонов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/