Укрепване на речевите възможности на децата – предпоставка за активизиране на социалната адаптивност за училище


Костадинова, Даринка (2006) Укрепване на речевите възможности на децата – предпоставка за активизиране на социалната адаптивност за училище Сборник; Национална научно-практическа конференция по предучилищно възпитание „Заедно за изграждането на един свят, който децата ни заслужават“, Русе 14-16.06.2006 г..(стр. 208 - 212).


 Разгледани са актуални предпоставки и възможности за укрепване на речевите възможности на децата като условие за социална адаптивност в училище.
  Доклад
 деца, речник, комуникация, адаптация, социализация, учители
 Издадено
  23214
 Даринка Костадинова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/