Емил Вандервелд в България. Посещението на Емил Вандервелд в България през август-септември 1924 г. и добруджанските бежанци. Велико Търново, 1995, 32 с.


Лечев, Велико (1995) Емил Вандервелд в България. Посещението на Емил Вандервелд в България през август-септември 1924 г. и добруджанските бежанци. Велико Търново, 1995, 32 с.


 Изследвани са политическите последици от посещението на Емил Вандервелд в България през 1924 г. спрямо бежанците от Добруджа
  Книга
 Добруджа, Емил Вандервелд, бежански въпрос


Хуманитарни науки
Хуманитарни науки История и археология

Humanities
Humanities History and Archeology

 Издадено
  23203
 Велико Лечев

1. Алманах на Българските национални движения след 1878 г. / Състав. Г. Марков и др. ; Отг. ред. Константин Косев, Ангел Димитров. София : Акад. изд. Марин Дринов, 2005, ISBN 954-322-044-1; COBISS.BG-ID 1043498724, цит. на с. 579. Други състав. : А. Гребенаров, В. Милачков, Л. Стоянов.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/