Търновските гимназиални учители (1878-1912) – социален профил. В: Общество, памет, образование. История и обществени нагласи. Том 4. Сборник с доклади от летния семинар в Китен 25-28 юни 2018 г., с. 170-180. ISBN: 978-619-194-038-7.


Симеонова, Юлия (2018) Търновските гимназиални учители (1878-1912) – социален профил. В: Общество, памет, образование. История и обществени нагласи. Том 4. Сборник с доклади от летния семинар в Китен 25-28 юни 2018 г., с. 170-180. ISBN: 978-619-194-038-7. София


 
  Статия
 
 Издадено
  23196
 Юлия Симеонова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/