Георгиев, Лъчезар. Печатната комуникация и книгата: Полиграфически и рекламни аспекти / Лъчезар Георгиев Георгиев. - София: Star Way, 2014. - 88 с.: с ил. и схеми ISBN 978-954-8685-18-4


Георгиев, Лъчезар (2014) Георгиев, Лъчезар. Печатната комуникация и книгата: Полиграфически и рекламни аспекти / Лъчезар Георгиев Георгиев. - София: Star Way, 2014. - 88 с.: с ил. и схеми ISBN 978-954-8685-18-4 София, STAR WAY, 2014 ISBN 978-954-8685-18-4


 Книгата представлява научно изследване по проблемите на печатната комуникация, класическата и съвременната полиграфия, свързана с издателските процеси и с производството на книгата.
  Книга
 книгоиздаване, печатни комуникации, книга, автори, дигитален печат, рекламна комуникация за книгата
 Издадено
  23194
 Лъчезар Георгиев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/