Периодните структури в съвременния български книжовен език. Дисертация за присъждане на научна и образователна степен "доктор". Официални рецензенти: 1. ст.н.с. І ст. д-р Елена Георгиева; 2. проф. Русин Русинов. Отзив: проф. дфн Карл Гудшмит.


Гецов, Антон (1996) Периодните структури в съвременния български книжовен език. Дисертация за присъждане на научна и образователна степен "доктор". Официални рецензенти: 1. ст.н.с. І ст. д-р Елена Георгиева; 2. проф. Русин Русинов. Отзив: проф. дфн Карл Гудшмит. В. Търново - София, 1996 г.


 
  Дисертация
 
 Издадено
  23190
 Антон Гецов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/