Силата на внушението в часа по музикален инструмент


Караиванова, Бинка (1998) Силата на внушението в часа по музикален инструмент Педагогически алманах, 1998, 1-2, с. 181-187. Print ISSN 1310-358X


 Разгледани са предпоставките за реализиране на сугестивния механизъм и ползите от него в часовете по музикален инструмент.
  Статия
 внушение, сугестибилност, подражание, пренос
 Издадено
  23185
 Бинка Караиванова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/