"Детски албум" оп. 39 от Пьотр Илич Чайковски в обучението на студентите в часовете по задължително пиано


Караиванова, Бинка (1999) "Детски албум" оп. 39 от Пьотр Илич Чайковски в обучението на студентите в часовете по задължително пиано Педагогически алманах, 1999, 1-2, с. 194-199. Print ISSN 1310-358X


 Албумът, наред с високата художествена стойност на пиесите, представлява своеобразна енциклопедия на музикални жанрове и форми, на типове фактура и видове техника. Това го прави изключително подходящ за изучаване както в часовете по задължително пиано, така и в музикално-теоретичните дисциплини, което е предпоставка за реализиране на интегративност в обучението на музикалните педагози.
  Статия
 музикални образи, жанрово многообразие, музикални форми
 Издадено
  23184
 Бинка Караиванова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/