Новогръцката литература през погледа на българските преводи.


Румпос, Димитриос (2003) Новогръцката литература през погледа на българските преводи. Societas Classica, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, Филологически факултет. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2003, с. 215-217. ISBN 954-524-348-1. COBISS.BG-ID 1042399972


 
  Доклад
 
 Издадено
  23183
 Димитриос Румпос

1. Лилия Радославова. DAS GEDICHT “ΚΑΠΟΙΕΣ ΝΥΧΤΕΣ” UND SEINE DEUTSCHE ȔBERSETZUNG. - В: Societas Classica „Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и изтока”. Ред. Ив. Дончева. Велико Търново: УИ “Св. св. Кирил и Методий”, т. V., 2011, с. 328. ISBN 978-954-524-780-4. № 1755 в НРС.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/