Българи - преподаватели в Богословското училище на о. Халки.


Румпос, Димитриос (2002) Българи - преподаватели в Богословското училище на о. Халки. Сборник "Историците на прага на XXI век, предизвикателства и алтернативи". Ред. Мариана Йовевска. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2002, с. 65-77. ISBN 954-524-341-4. COBISS.BG-ID 1040111588


 
  Статия
 
 Издадено
  23180
 Димитриос Румпос

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/