Η Γενιά του 30 - Πεζογραφία. σταθμός στην εξέλιξη και ανανέωση της νεοελληνικής λογοτεχνίας και κατ' επέκταση της νεοελληνικής γλώσσας.


Румпос, Димитриос (2003) Η Γενιά του 30 - Πεζογραφία. σταθμός στην εξέλιξη και ανανέωση της νεοελληνικής λογοτεχνίας και κατ' επέκταση της νεοελληνικής γλώσσας. Сборник от Първи конгрес на неоелинистите от балканските страни на тема: "Новогръцкият език на Балканите - проблеми на обучението, изследвания, перспективи", София, 8-10 ноември 2001 г. Ред. Стойна Пороманска. Велико търново: Издателство "Ровита", 2003, с. 211-217. ISBN 954-8914-16-6. COBISS.BG-ID 1042338276


 
  Доклад
 
 Издадено
  23178
 Димитриос Румпос

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/