Особености на обучението в Богословското училище на о. Халки.


Румпос, Димитриос (2005) Особености на обучението в Богословското училище на о. Халки. Сборник от Национална научна сесия "Педагогически приноси", проведена в град Враца на 1-2 октомври 2004 г. в памет на проф. д-р. Михаил Герасков (1874-1957). Ред. Вера Бойчева. Велико Търново: Издателство „Бойка”, 2005, с. 77-82. ISBN 954-9689-25-5.COBISS.BG-ID 1044657124


 
  Доклад
 
 Издадено
  23177
 Димитриос Румпос

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/