Самоковският митрополит Доситей като ученик в Богословското училище на о-в Халки (1855-1862).


Румпос, Димитриос (2006) Самоковският митрополит Доситей като ученик в Богословското училище на о-в Халки (1855-1862). Годишник на ЦСВП "Проф. Иван Дуйчев" от Международна научна конференция "Манастирската култура на Балканите", Самоков, 29 септември - 1 октомври 2002 г. Ред. Аксиния Джурова. София: СУ "Св. Климент Охридски", Център за славяно-византийски проучвания "Проф. Иван Дуйчев", 2006, т. 94 (13) 2004, с. 301-309. ISSN 1311-784X. № 272 в НРС.


 
  Доклад
 
 Издадено
  23176
 Димитриос Румпос

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/