Българското присъствие в Атинския университет през XIX век.


Румпос, Димитриос (2008) Българското присъствие в Атинския университет през XIX век. Балканите – език, история, култура, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, Исторически факултет. Международна научна конференция проведена на 13-15 април 2007 г. Ред. К. Мутафова. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2008, т. I, с. 143-152. ISBN 978-954-524-636-4. COBISS.BG-ID 1229435620


 
  Доклад
 
 Издадено
  23175
 Димитриос Румпос

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/