Ролята на Атинския университет на Балканите през XIX век.


Румпос, Димитриос (2008) Ролята на Атинския университет на Балканите през XIX век. Societas Classica, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, Филологически факултет. Международна научна конференция „Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока”, В. Търново 2006 г. Ред. Ив. Дончева. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2008, с. 183-192. ISBN 978-954-524-663-0. COBISS.BG-ID 1230313956


 
  Доклад
 
 Издадено
  23174
 Димитриос Румпос

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/