Икономическата зависимост между работната заплата и печалбата (концептуални постановки за фирмения микромодел). Отг. ред. А. Атанасов. Велико Търново: Научни трудове ВВОВУ, 1996, кн.45, ч. III, с. 374-390. ISSN 0861-0312


Златева, Добринка (1996) Икономическата зависимост между работната заплата и печалбата (концептуални постановки за фирмения микромодел). Отг. ред. А. Атанасов. Велико Търново: Научни трудове ВВОВУ, 1996, кн.45, ч. III, с. 374-390. ISSN 0861-0312 Велико Търново: Научни трудове ВВОВУ


 В разработката са споделени концептуални становища за фирмения микромодел на икономическта зависимост между работната заплата и печалбата
  Доклад
 работна заплата, печалба, пределна производителност, разпределение
 Издадено
  23169
 Добринка Златева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/