Рецензия за: Л. Иванова. Lost or Found in Translation - Оригинали и преводи в сферата на туризма.


Демиркова, Ралица (2017) Рецензия за: Л. Иванова. Lost or Found in Translation - Оригинали и преводи в сферата на туризма. VTU Review: Studies in Humanities and Social Sciences, 2017, 1(1), с. 84-85. Print ISSN 2603-3070


 
  Рецензия
 


Хуманитарни науки Филология
Хуманитарни науки

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature
Humanities

 Издадено
  23162
 Ралица Демиркова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/