Петров, П. БЗНС и земеделските кооперации в България /1919-1923/.


Петров, Петър (1996) Петров, П. БЗНС и земеделските кооперации в България /1919-1923/. Научни трудове- ВВОВУ "В. Левски", 1996, кн. 44, ч. 2, с. 73-77, ISSN: 0861-9115-44.


 Разглежда се отношението на БЗНС към кооперативното дело и по-специално ролята на земеделските кооперации за засилване политическото влияние на партията
  Статия
 кооперация, политически партии, земеделски кооперации, кредитни кооперации, потребителти кооперации
 Издадено
  23159
 Петър Петров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/