Петров, П. Партийни кооперативни централи в България /1919-1923/.


Петров, Петър (1996) Петров, П. Партийни кооперативни централи в България /1919-1923/. Научни трудове- ВВОВУ "В. Левски", 1996, кн. 44, ч. 2, с. 65-72, ISSN: 0861-9115-44.


 Разглеждат се създадените в България след Първата световна война партийни кооперативни централи и опитите им да се използват за политически цели
  Статия
 кооперация, политически партии, кооперативни ценности, кооперативни централи, кооперативен съюз,
 Издадено
  23158
 Петър Петров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/