Петров, П. Начало на кооперацията в България


Петров, Петър (1995) Петров, П. Начало на кооперацията в България Научни трудове- ВВОВУ "В. Левски", 1995, кн. 35, ч. 2, с. 346-385, ISSN: 0861-9115-35,2.


 Разглежда се възникването на кооперативната идея в България и възникването на първите кооперации след Освобождението
  Студия
 кооперация, политически партии, кооперативни ценности, кредитни кооперации, потребителти кооперации
 Издадено
  23157
 Петър Петров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/