Германският национализъм (Теоретичните принципи на феномена “гражданска сила” като мотиви за намесата на Германия в Югоконфликта).


Марковска, Ангелина (2007) Германският национализъм (Теоретичните принципи на феномена “гражданска сила” като мотиви за намесата на Германия в Югоконфликта). сп. Ново време, 2007, бр. 3, с. 101-113. Print ISSN 0323-9055, COBISS.BG-ID1175469796


 
  Статия
 гражданска сила, национализъм, геополитика, Балкани
 Издадено
  23156
 Ангелина Марковска

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/