Съветът на Европа и развитието на гражданското общество в България /1992-2006/


Калейнска, Теодора (2018) Съветът на Европа и развитието на гражданското общество в България /1992-2006/ Съветът на Европа и развитието на гражданското общество в България /1992-2006/, Варна: Издателство Паус, 2018, ISBN 978-619-90940-1-3


 
  Дисертация
 Съвет на Европа, гражданско общество, външна подкрепа




 Издадено
  23154
 Теодора Калейнска

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/