Антикорупционна инициатива във Велико Търново


Калейнска, Теодора (2003) Антикорупционна инициатива във Велико Търново Антикорупционна инициатива във Велико Търново, Велико Търново: Издателство ЕИЦ, 2003, стр.142, ISBN 954-90888-3-9; COBISS.BG-ID: 1041599204


 Книгата представя резултати от изследване, свързано с корупционни нагласи, практики и механизми, проведено сред служители и граждани на община Велико Търново. Изследването е проведено и финансирано по проект на Демократичната комисия на Държавния департамент на САЩ
  Книга
 корупция,
 Издадено
  23151
 Теодора Калейнска

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/