Още веднъж за ревандикационния иск от съсобственик срещу трето лице. - сп. De iure, 2018, No 2, ISSN: 2367-8410 (Online)


Петров, Венцислав (2018) Още веднъж за ревандикационния иск от съсобственик срещу трето лице. - сп. De iure, 2018, No 2, ISSN: 2367-8410 (Online)


 
  Статия
 
 
  23150
 Венцислав Петров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/