Методология на гражданско участие в местното самоуправление. – В: Модернизация на публичните институции [ Мodernizarea institutiilor publice] Ed. by I.Serban,Cristina Ilie.


Марковска, Ангелина (2012) Методология на гражданско участие в местното самоуправление. – В: Модернизация на публичните институции [ Мodernizarea institutiilor publice] Ed. by I.Serban,Cristina Ilie. Craiova: Editura Alma, 2012 and St. Cyril and St. Methodius University Press, 2011, pp. 6-25. ISBN 978-954-524-863-4, COBISS.BG-ID 1268336100


 
  Статия
 


Социални, стопански и правни науки Политически науки

Social sciences, economic sciences and law Political Sciences

 Издадено
  23149
 Ангелина Марковска

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/