Исторически условности на югославския национализъм. (Поглед към проблема посредством "схемата" на ЪрнестГелнер). – В: Идеи в хуманитарните науки. Том 3.


Марковска, Ангелина (2010) Исторически условности на югославския национализъм. (Поглед към проблема посредством "схемата" на ЪрнестГелнер). – В: Идеи в хуманитарните науки. Том 3. Велико Търново: УИ "Св.св.Кирил и Методий", 2010, с. 190-202. ISBN 978-954-524-756-9, COBISS.BG-ID1235226596


 
  Статия
 


Социални, стопански и правни науки Политически науки

Social sciences, economic sciences and law Political Sciences

 Издадено
  23148
 Ангелина Марковска

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/