Идеи за минимизиране на обучението по математика. Сборник от тридесетата пролетна конференция на Съюза на математиците в България "Математика и математическо образование", Боровец, 8 - 11 април, 2001 г. Ред. Г. Станилов. София: Анубис, 2001, с. 329 - 333. ISBN 954-8880-08-3


Георгиева, Иванка (2001) Идеи за минимизиране на обучението по математика. Сборник от тридесетата пролетна конференция на Съюза на математиците в България "Математика и математическо образование", Боровец, 8 - 11 април, 2001 г. Ред. Г. Станилов. София: Анубис, 2001, с. 329 - 333. ISBN 954-8880-08-3 София: Анубис


 Целта на публикацията е да се направи опит за минимизиране на учебното съдържание и да се определи минимумът математически знания, които е необходимо да се усвоят в обучението по математика.
  Доклад
 минимизиране, учебно съдържание по математика, обучение по математика
 Издадено
  23145
 Иванка Георгиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/